1. Gegevens talent

Mijn school staat er niet tussen
Mijn contactpersoon staat er niet tussen


Geboortedatum ( - - )
- -
We accepteren alleen afbeeldingen
We accepteren alleen afbeeldingen

Social media

2. Gegevens ouders/verzorgers


U kunt maximaal 2 ouders/verzorgers toevoegen

3. Sport of specialisatiegegevens

Mijn specialisatie staat er niet tussen
Mijn vereniging/club staat er niet tussen
Mijn contactpersoon staat er niet tussen

Mijn (sport)bond staat er niet tussen
Mijn contactpersoon staat er niet tussen

Weekoverzicht trainingstijden


Trainingsstages/toernooien

Prestaties


4. Addendum

Amstelland talentbegeleiding is onderdeel van AmstelveenSport en zet zich, samen met de middelbare scholen (KKC, HWC, AC, PantaRhei, Wellant Mavo en Westplas Mavo te Aalsmeer), in voor talentontwikkeling van (top)sporters en talenten uit de cultuursector. Wij bieden ondersteuning, ongeacht de opleiding van het talent.

Amstelland talentbegeleiding werkt intensief samen met de eerder benoemde scholen. Tevens werken wij nauw samen met trainers, sportbonden en gemeentelijke sportorganisaties. Uiteindelijk willen wij er samen voor zorgen dat er een optimale combinatie mogelijk is tussen studie en topsport met als doel: de sporter haalt het maximale uit zowel de studie als de sport en kan beide talenten optimaal ontwikkelen.

Het bieden van deze begeleiding vergt inspanningen vanuit medewerkers van AmstelveenSport. Docenten investeren, vrijwillig, extra tijd in een leerling. Wij verwachten daarom van de leerling een tegenprestatie.

Intenties van de scholen/AmstelveenSport naar de leerlingen:

 • begeleiding van docenten en afdelingsleiders van betreffende school en medewerkers AmstelveenSport;
 • er wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met trainingen en wedstrijden, indien mogelijk (met uitzonderingen van vrijstellingen in- en rondom toetsweken en examens. In deze periodes dient de leerling altijd aanwezig te zijn);
 • wij zijn een verbintenis aangegaan om de scholen in Amstelveen en Amstelland topsportvriendelijk te maken. Dit houdt in dat wij 'trachten' de kinderen, die een 'sport' talent hebben, te helpen om school en sport (of cultuur) in balans te krijgen. Het overkoepelende doel wat hierin centraal staat is: het diploma behalen.

Wat wordt er verwacht van de leerling:

 • de leerling doet al het mogelijke om de studie met succes af te ronden;
 • de leerling zorgt voor een zorgvuldige communicatie met betrokken docenten, mentor en afdelingsleider, alsmede met Amstelland talentenbegeleiding, zodat deze te allen tijde op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom sport (of cultuur) en studie;
 • bij een wijziging in de topsportsituatie (sport, contactgegevens etc.) dient de leerling deze direct aan de topsportcoördinator van de middelbare school en Amstelland talentbegeleiding kenbaar te maken;
 • de leerling draagt, indien gevraagd, minimaal één dagdeel per schooljaar bij aan promotionele activiteiten van school en Amstelland talentbegeleiding;
 • de leerling benoemt de school en Amstelland talentbegeleiding bij contact met de media als het gaat over de combinatie sport en studie;
 • de leerling stemt, met het ondertekenen van dit document, in met rapporteren van de studieresultaten aan de topsportcoördinator van jouw school en de directe begeleider van AmstelveenSport.

Intenties van de Middelbare School en Amstelland talentbegeleiding:

 • de school en Amstelland talentbegeleiding mogen gebruik maken van de naam van de leerling in het kader van zijn/haar bekendheid als (top) sporter in pers- en nieuwsberichten of andere externe communicatie ten behoeve van de school of Amstelland talentbegeleiding;
 • de scholen en Amstelland talentbegeleiding hebben, na overleg (tussen leerling (en ouders), begeleider AmstelveenSport, de afdelingsleider/ mentor en talent coördinator) het recht om privileges in te trekken in geval van:
  • Een langdurig lager sportniveau.
  • Een langdurig onvoldoende studieresultaat.
  • Aanhoudend onvoldoende communicatie van de leerling met betrokken docenten, AmstelveenSport of de talent coördinatoren.
  • Misbruik van de verleende faciliteiten.
  • Weigering van deelname aan bovengenoemde promotionele activiteiten of onvoldoende deelname daaraan.

5. Quit Claim

Namens mijn kind geef ik toestemming aan de fotograaf (werkzaam in opdracht van Amstelland talentbegeleiding) om foto's met de beeltenis van mijn kind, genomen tijdens trainingen, wedstrijden of events, zonder mijn voorafgaande en/of aanvullende toestemming openbaar te maken via diverse media zoals internet, social media, folders etc. Foto's worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden van Amstelland talentbegeleiding met als missie om sportdeelname te stimuleren. Via het Instagramkanaal van ‘AmstelveenSport Talent’ mag Amstelland talentbegeleiding sport gerelateerde berichten delen van de, door de sporter zelf, geplaatste berichten.

Mocht mijn (e-mail) adres niet meer juist zijn en er geen (e-mail) adreswijziging bij ons bekend zijn, mag Amstelland talentbegeleiding ervan uitgaan dat toestemming tot beoogde openbaarmaking door mij is verleend, zonder dat ik achteraf op enigerlei wijze bezwaar kan maken of Amstelland talentbegeleiding aansprakelijk kan stellen.

Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, deze briefovereenkomst heb gelezen en dat ik gerechtigd ben dit document te ondertekenen en de hierboven besproken toestemming en vrijwaring mag verlenen.